3D SKENOVÁNÍ

Díky speciálním optickým 3D skenerům umíme sejmout povrch téměř jakéhokoliv objektu, který si zvolíte, a jeho podobu následně rekonstruovat do digitálního 3D modelu.

OBLAST VYUŽITÍ 3D SKENERŮ

Díky snadnému a rychlému použití jsou 3D skenery vynikajícím pomocníkem nejen v reverzním inženýrství, při výrobě prototypů, v  lékařství, ve filmovém průmyslu, v archeologii, v módním návrhářství, obuvnictví, truhlářství ale všude tam, kde je zapotřebí rychle a kvalitně získat trojrozměrný obraz.

Model můžete využít mnoha způsoby, například jako podklad pro 3D tisk, nebo pro další úpravy, zvětšování, zmenšování, výrobu na 3D fréze atd. Výstupními daty jsou formáty .STL, .OBJ. případně .PLY. Následně je možné jako další službu nabídnout převod dat do formátu .STEP pro využití modelů v CAD programech.

Tento proces je poměrně časově náročný a existuje několik způsobů převodu, kde výstupem mohou být plochy popisující naskenovaný model a nebo přesnější varianta je zhotovení modelu poloautomatickým překreslením z naskenovaných 3D dat, která jsou použita jako podklad a jsou z nich získávány důležité rozměry, řezy a tvary modelu, které by se jen velmi složitě získávaly měřením na skenovaném modelu nebo dílu.

CO JE 3D SKENOVÁNÍ?

3D skenování je bezdotyková metoda, při níž snímáme povrch objektu a rekonstruujeme jej do podoby 3D modelu. Získaná data je následně možné upravovat, zvětšovat nebo zmenšovat, případně tisknout na 3D tiskárnách nebo vyrobit na 3D fréze.

3D modely mají široké možnosti využití – v reklamě, filmovém průmyslu, archeologii, sochařství, restaurátorství, reverzním inženýrství, animaci a vizualizaci. Hojně se využívají i v lékařství (ortopedii, zubním lékařství či plastické chirurgii).

JAKÉ OBJEKTY JE MOŽNÉ SKENOVAT?

Disponujeme přenosnými 3D skenery, není tak žádný problém provést 3D skenování u nás nebo ve vaší provozovně. Dokážeme pořídit 3D sken téměř jakýchkoliv předmětů od velikosti mince po objekty rozměrů osobního automobilu. Naše 3D Skenování je zdravotně nezávadné, skenujeme tak i lidské postavy.

JAKÉ 3D SKENERY POUŽÍVÁME?

Artec Eva

Artec EVA je všestranný skener, který umožňuje rychle a přesně vytvářet 3D modely předmětů o velikosti tenisového míčku až po velké objekty včetně automobilů, lidí či nábytku. Snímá také barvu i texturu objektu. Skenování probíhá rychlostí až 16 snímků za sekundu při rozlišení 0,5 mm s přesností určení bodů na 0,1 mm.

Artec Spider

Artec SPIDER vyniká vysokou přesností, velkým rozlišením a schopností skenovat ostré hrany. Má téměř neomezené možnosti použití, a to i díky schopnosti fungovat na akumulátor. Je vhodný ke skenování složitých a detailních či drobných objektů, jako jsou různé díly a součástky. Snímá a hromadně zpracovává až milion bodů v 7,5 snímcích za sekundu při rozlišení 0,1 mm s přesností určení bodů na 0,05 mm. Snímky v reálném čase slučuje.

SLS-3 STEREO

SLS-3 skener na menší objekty 60-500mm. Disponujeme přesnější dvoukamerovou verzí s nejnovější verzí software. Rozlišení/Přesnost: až 0,05% ze skenovaného rozměru (až 0,05 mm). Výsledný 3D model je možné následně použít v dalších aplikacích, např. pro 3D tisk, prezentaci produktu, programy na úpravu 3D modelů, archeologii, umělecká díla, počítačové animace, videohry... K 3D skeneru máme i automatický otočný podstavec, který zrychluje skenování a také zvyšuje přesnost skenování. Tento skener není vhodný na převážení.