3.7. 2018

3D skenování – dokumentace archeologických nálezů Čelákovice-Záluží

Firma Skanix s.r.o. se podílela na dokumentaci archeologických nálezů z období 300 let před Kristem. Pomocí 3D skenerů, byly zdokumentovány a do 3D digitálních modelů s texturou převedeny ostatky bojovníků s mečem, kopím a štítem. Na finálních 3D datech, která jsou v měřítku 1:1 je možné přesně měřit, provádět řezy. Dále je možné z dat vyrobit pomocí 3D tiskárny a nebo CNC stroje přesný 3D...

29.6. 2017

K čemu se dá využít 3D skenování

Data mohou sloužit pro výrobu replik cenných exponátů pro účely výstav. Dále se dají skenery využít pro získání dat na výrobu forem pro různé obaly a nebo odlévání. 3D sken hlavy nebo celé postavy může posloužit po vytisknutí i jako dárek. Data se dají archivovat k pozdějšímu použití. V lékařském oboru je možné bezkontaktně naskenovat části lidského těla a dle získaných dat...

29.6. 2017

3D skenování reálných předmětů a dílů s možností dalších úprav

Nabízíme možnost převodu skutečných objektů do 3D dat, a to jak kompletní uzavřené modely (naskenované ze všech stran), tak i pouhé části povrchu. Data je pak možné dále upravovat a zpracovávat v grafických programech a nebo použít pro návrh navazujících dílů, případně rekonstrukci vadných dílů. Data je také možné tisknout na 3D tiskárnách, a to v různém měřítku (můžeme Vám nabídnout vlastní 3D tisk)...